Golfens historia

Golfens historia

Golfspelets ursprung är oklart och mycket debatterat. Det är emellertid allmänt accepterat att golf i sin moderna form utvecklats i Skottland under medeltiden. Spelet njöt inte av internationell popularitet fören 1800-talet när den spred sig till Storbritannien och sedan vidare till USA. Ett spel som liknar golf började spelas för första gången 26 februari 1297, i Nederländerna, i en stad som heter Loenen aan de Vecht. Holländarna spelade ett spel med en läderboll och en pinne. Vinnaren var den som slog bollen med det lägsta antalet skott i ett mål hundratals meter bort.Vissa forskare hävdar att detta spel att sätta en liten boll i ett hål i marken med hjälp av golf,  spelades även på 1700-talet i Nederländerna och de föregick spelet i Skottland. Det finns också andra rapporter om att ett spel som liknar golfen skulle ha spelats i kontinentala Europa. I april år 2005 återupplivades nya bevis om debatten som rör golfens ursprung. Professor Ling Hongling från Lanzhou University föreslår att ett spel som liknar golfen spelades i Kina under Tangdynastin 500 år innan golfspelet först nämndes i Skottland. Dōngxuāns arkiv under Song Dynasty beskriver ett spel som heter Chuíwán och arkivet innehöll även detaljerade teckningar om spelet i fråga. Klubborna hade guld och juvel detaljer vilket starkt indikerade att dess spelare var rika människor. Ling föreslog att spelet chuíwán togs till Europa och sedan Skottland genom Mongolerna som då reste under medeltiden.Modern golf anses generellt vara en skotsk uppfinning. En talesman för The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews, en av Skottlands äldsta golfklubbar, nämnde i flera intervjuer att golfen har funnits i flera årtionden men att den moderna versionen med dess regler är relativt nya. Med tiden har sporten blivit mycket populär i alla delar av världen. Idag finns många välkända golfbanor byggda i till exempel Storbritannien, Japan och USA.

Hur spelar man golf?

inte så komplicerat alls

Spelreglerna för golf är inte så komplicerade som man kanske tror när man först ser sporten. Man använder sig för flera olika medel för att spela golf och dessa kan variera beroende på vilken nivå man är på och var man spelar. De viktigaste komponenterna av golf är golfklubba, golfboll och hålen på banan. För att slå på golfbollen så använder man golfklubbar som kan se olika ut på längd och klubbhuvud. Golf går ut på att man ska försöka slå in golfbollen i de olika hålen som finns på banan och detta ska man göra med så få försök som möjligt.Hålen är markerade med långa flagor för att dessa ska vara enkla att se på avstånd. En bana har minst 9 hål och högst 18. Hålen på banorna har dock inte alltid sett ut så då dessa brukade vara fler. Till en början var de 22 olika hål man skulle försöka pricka och minsta hål per bana var 11 st. Detta ändrades dock år 1764 i St. Andrews, Skottland. På grund av man på den tiden ansåg St. Andrews vara golfens huvudstad så följde alla andra länder exemplet tätt efter och på så sätt uppfanns 18-hålsbana som finns än idag.

© 2021 PrestigeGolf