Lära dig att spela golf

Golf är en väldigt populär sport, både för yngre och för äldre. Det lägre tempot gör det möjligt för alla att spela det. Men samtidigt är det alltid utmanande då du tävlar mot dig själv, på den nivån du själv ligger på. Det är också en rolig social sport då man kan spela den med familj och vänner. Att börja lära sig spela golf är något som många ser som knepigt, men verkligheten är att det är väldigt lätt. För allt man behöver göra, är att på så få skott som möjligt försöka få bollen i hål. Det behöver inte vara vackert till att börja med.

Det kommer med tiden. Ett bra sätt att börja träna kan vara att stå på driving range (ett fält där man får stå och slå ut golfbollar, utan att behöva plocka in dom själv) och försöka träna på att få till en bra sving och rytm i slaget. Där kan man testa lite olika klubbor för att få in känslan, då alla är olika och används i olika syften. Några vanliga klubbor är Drivern, olika järnklubbor och putter. Drivern används för att slå första bollen på långa hål. Den går långt men kan ofta vara ett osäkert kort. Får man en dålig träff kan den lätt åka snett. Järnklubborna är de klubbor man som golfare oftast använder sig av.

De finns flera varianter av dessa. De låga numrena som järn fyran och järn femman används ofta när man vill slå lite lägre och längre. Medan åttan och nian gör det motsatta. järn- Pidgen (P) är en klubba som används då man få lite höjd på bollen och i regel spela in den på green. Sandklubban används då man hamnat i bunker och försöker ta sig ut därifrån. Den sista men kanske viktigaste klubben är puttern, det används i närspelet då man ligger på green och ska putta ner bollen.

Regler och tips

I golf så går det hela ut på, att få bollen i hål på så få slag som möjligt. När du gör detta så måste du tänka på att man i regel inte får flytta på golfbollen. Får icke söka efter bortslagen boll i mer än tre minuter. Även att man oftast får spela på bollen trots att den kanske inte ligger på fairway. Så länge inga out of bounds pinnar är uppställda så får man spela bollen. Var också trevlig och fråga dina medspelare om hjälp. De flesta har en bra grunduppfattning på vad man får göra, så fråga på.

Försök att inte överkomplicera spelet. Spela enkelt och gå på de säkra. Oftast när man försöker sig på att göra något som är för svårt så går det sämre. Behåll koncentrationen. Många spelare tappar lätt fokus då dom spelar och blir arga. Vilket bara leder till sämre spelande hos golfspelaren. Försök alltid hålla humöret uppe så kommer det gå bra. Ta även med ett snacks och dryck när du är ute och spelar. En golfbana är vanligen 18 hål lång, vilket tar flera timmar att spela. Så ta med någonting att dricka och äta så att du kan hålla energin uppe hela rundan.

© 2021 PrestigeGolf